23 05 2015

அளவுக்கதிகமாக சிவப்பு இறைச்சியை உண்பதால் மார்பு புற்றுநோய் அபாயம் 

அள­வுக்­க­தி­க­மாக சிவப்பு இறைச்­சியை உண்­பது மார்பு புற்­றுநோய் ஏற்­படும் அபா­யத்தை சிறிது அதி­க­ரிப் ­ப­தாக அமெ­ரிக்க ஆய்­வொன்று கூறு­கி­றது. இளம் பெண்­க­ளுக்கு மார்பு புற்­றுநோய் ஏற்­படும் அபா­யத்தை குறைப்­ப­தற்கு சிவப்பு இறைச்­சிக்கு பதி­லாக பட்­டா­ணிகள், அவரை வகைகள், முட்­டைகள், கடலை, மீன் என்­ப­வற்றை உண்­பதன் மூலம் குறைக்க முடியும் என போஸ்டன் நக­ரி­லுள்ள ஹவார்ட் பொது சுகா­தார பாட­சா­லையை சேர்ந்த ஆராய்ச்­சி­யா­ளர்கள் கூறு­கின்­றனர்.

 இதற்கு முன் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட ஆய்­வு­களில் அள­வுக்­க­தி­க­மாக சிவப்பு இறைச்­சியை உண்­பது வயிற்று புற்­று­நோயை ஏற்­ப­டுத்­து­வது கண்­ட­றி­யப்­பட்­டது. இந்­நி­லையில் 24 வய­துக்கும் 43 வய­துக்கும் இடைப்­பட்ட வய­து­டைய 89,000 பெண்­களில் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட புதிய ஆய்வு சிவப்பு இறைச்­சி­யா­னது மார்பு புற்­றுநோய் ஏற்­படும் அபா­யத்தை சிறிது அதி­க­ரிப்ப­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­ற­து. எனினும் மார்புப் புற்­று­நோய்க்கும் சிவப்பு இறைச்­சியை உண்­ப­தற்­கு­மி­டை­யி­லான தொடர்பு தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டியுள்ளதாக பிரித்தானிய ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

virakesari.lk 06 12 2014