நல்லாட்சியின் இறுதியான நீதிபதியாக 'அரசியல்'

25 08 2017

நல்லாட்சியின் இறுதியான நீதிபதியாக 'அரசியல்'

அரசாங்கம் தனது பதவிக் காலத்தின் இரண்டாவது ஆண்டை பூர்த்தி செய்திருக்கும் நிலையில் கொண்டாட்டம் எதுவும் இருக்கவில்லை. அது தொடர்பாக அரசாங்கத் தலைவர்கள் அபூர்வமாகவே குறிப்பிட்டுள்ளனர்.எவ்வாறாயினும், 2015 தேர்தல்களுக்கு முன்னர் நல்லாட்சிக்கான இயக்கத்தின் முன்னணியில் நின்ற சிவில் சமூகத் தலைவர்கள் சத்தியாக்கிரக வடிவத்தில் பொதுக்கூட்டமொன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். இரு வருடங்களுக்கு முன்ன் அரசாங்கம் அளித்திருந்த உறுதிமொழிகளை நினைவுபடுத்துவதற்காக இந்த சத்தியாக்கிரக வடிவத்திலான சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.எவ்வாறாயினும், ஏற்றுக் கொள்வதற்கான சாதகமான பெறுபேறுகள் பலவற்றை அவர்கள் கொண்டிருக்கின்றனர். அவற்றில் பிரதானமானது, இன சிறுபான்மையினர் மத்தியிலான உறவுகளில் ஏற்பட்ட மேம்பாடாகும். அத்துடன் அரசாங்க மட்டத்தில் அச்ச உணர்வு குறைந்து இருக்கின்றமையும் முன்னேற்றமாக காணப்படுகிறது.

புதிய அரசாங்கத்தின் நூறுநாள் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் 19 ஆவது திருத்தம் முக்கியமான விடயமாக காணப்பட்டது. அரசாங்கத்தின் கிளைகளுக்கிடையிலான வேறுபட்ட அதிகாரங்களை உறுதிப்படுத்தவதாக அந்தத் திட்டம் அமைந்திருந்தது. அத்துடன், நீண்டகாலமாக அரசியல் சமூகத்தின் மீது சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்டமூலம் ஒன்றும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.தகவல் உரிமைச் சட்டமானது அரசாங்கம் அதிகளவுக்கு வெளிப்படைத் தன்மையையும் பதிலளிக்கும் கடப்பாட்டையும் கொண்டிருப்பதற்கான சாத்தியப்பாட்டை உருவாக்கியுள்ளது.அதேவேளை பொது நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்த சிவில் சமூகத் தலைவர்கள் அரசாங்கம் அதன் உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமென வலியுறுத்தி உள்ளனர். நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கும் உறுதிமொழிகளை ஞாபகமூட்டுவதற்காக முன்வைத்திருந்தனர்.இந்நிகழ்வில் அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டனர். அது தொடர்பாக அதிகளவுக்கு

ஊடகங்களில் பிரபல்யப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. மக்களின் வாழ்வில் நேரடியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கான அதிகாரத்தை அதிகளவுக்கு அரசியல்வாதிகள் கொண்டிருப்பதால் அவர்களுக்கு ஊடகங்கள் முன்னுரிமை கொடுக்கின்றன என்பதே காரணம் என்பதை சிவில் சமூகத்திற்கு இது நினைவூட்டுவதாக அமைந்திருக்கின்றது.நல்லாட்சியின் விழுமியங்களை நிலை நிறுத்தும் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களின் ஆற்றலானது அதிகாரத்தில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகளுடன் ஒத்துழைத்து செயற்படுவதற்கு இடமளித்திருக்கின்றது. இந்த விடயம் அவர்களின் நோக்கம் இழக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதை சாதகமான முறையில் சுட்டிக்காட்டுவதாக அமைந்திருக்கின்றது.
சிவில் சமூகத்தின் அரங்கில் ஆளும் அரசியல்வாதிகள் இணைந்து கொள்ள தயாராக இருக்கும் தன்மையானது சிவில் சமூகத்தின் சாதகமான வகிபாகத்தை நியாயப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கின்றது.

உறுதிமொழிகள் நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கின்ற போதிலும் பல விடயங்களில் அரசாங்கம் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய தன்மையை கொண்டிருக்கின்ற போதிலும் அரசாங்கத்துடன் செயற்படுவதற்கு சிவில் சமூகம் நாடியிருப்பதை இது காண்பிக்கின்றது. வேறு மாற்று வழியை அவர்கள் பார்க்காததால் இதனை அவர்கள் நாடியுள்ளனர்.இதுவரை அரசாங்கத்திற்கு எதிரான கட்சிகள் அதாவது அரசாங்கத்திற்கு மாற்றீடாக அமையக்கூடியவை நல்லாட்சியின் விழுமியங்கள் தொடர்பாக ஆர்வமெதனையும் காண்பித்திருக்கவிலை. அத்துடன், சர்வதேச தரத்தை எதிர்கொள்ளுதல் மற்றும் மனித உரிமைகளை நிலை நிறுத்துதல் போன்றவற்றிலும் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை.

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் இவை யாவுமே மீறப்பட்டிருந்தன. ஆனால், முன்னைய அரசாங்கத்தின் தலைவர்கள் இப்போது அவற்றை மிக இலகுவாக மறுப்பார்கள். தாங்கள் நல்லாட்சியின் விழுமியங்களையும் விதிமுறைகளையும் மீறியிருந்தார்கள் என்பதை அவர்கள் சாதாரணமாக மறுத்துவிடுவார்கள்.குறிப்பாக கூட்டு எதிரணியின் தலைவர்கள் கடந்த காலத்தில் தாங்கள் மிகையாக மேற்கொண்ட செயற்பாடுகள் குறித்து எந்தவொரு கவலையான உணர்வையும் வெளிப்படுத்தவில்லை. அத்துடன் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கும் நல்லாட்சிக்குமான மாற்றுத் திட்டம் ஒன்றுடன் முன்வருவதற்கும் அவர்கள் தவறியுள்ளனர்.

மூன்றாவது வருடம்
தனது உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்றுமாறு சிவில் சமூகம் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துகின்றது. அரசாங்கம் எடுக்கின்ற தீர்மானங்கள் அரசியல் பரிசீலனைகள் தொடர்பாக தீர்மானிக்கப்படுகின்றன எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அரசாங்கம் தனது வாக்குத் தளத்தை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுவதுடன், தனது அரசியல் எதிராளிகளை பலவீனப்படுத்துவதையும் நாடியிருக்கின்றது.சிவில் சமூகத்தைப் போன்றல்லாமல் நல்லாட்சி உறுதிமொழிகள் பேணப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை காணப்படுகிறது. அரசியல் நலன்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சாத்தியப்பாட்டை எவை கொண்டிருக்கின்றனவோ அவற்றுக்கு அப்பால் செல்வதற்கு அரசியல் தலைவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள்.அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டு மூன்றாவது வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஐ.தே.க.வும் சு.க.வும் ஒன்றாக அரசாங்கத்தை ஆரம்பித்து மூன்று வருடம் ஆரம்பிக்கும் நிலையில் கடந்த தேர்தல்களின் போது அளித்த உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்றுமா என்பதே கேள்வியாக காணப்படுகிறது.
தேர்தல்களுக்குப் பின்னர் புதிய அரசாங்கம் மக்களுக்கு சிறப்பானவற்றை செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு காணப்பட்டது. இப்போது மக்கள் கொண்டிருக்கும் எதிர்பார்ப்பிலும் பார்க்க அச்சமயம் அதிகமாக காணப்பட்டது. இன நெருக்கடிக்கு தீர்வு காணும் விடயத்தில் அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாடுகள், தேர்தல் முறைமையை மாற்றியமைத்தல், அதிகளவுக்கு காணப்படும் ஊழல், மோசடிகளை முடிவுக்கு கொண்டு வருதல் போன்ற விடயங்களில் குறைந்தளவே தலையீடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

அண்மையில் ஊழல் தொடர்பான பதிவுகள் மற்றும் மத்திய வங்கியின் பிணை முறி தொடர்பான விவகாரங்களில் நலன்களின் முரண்பாடு போன்ற விடயங்கள் குறித்து விமர்சனத்துக்கு அரசாங்கம் இலக்காகியிருந்தது. இதன் விளைவாக வெளிவிவகார அமைச்சர் இராஜிநாமா செய்திருந்தார். எவ்வாறாயினும், தனது சொந்த உறுப்பினர்களை விசாரணை செய்யும் பாதையில் அரசாங்கம் செல்வதற்கான சாத்தியப்பாடு இல்லை.அத்துடன், தனது அரசியல் எதிராளிகளை வெற்றிகரமான முறையில் அரசாங்கத்தினால் விசாரணை செய்யக் கூடியதாக அமையுமா? என்ற கேள்வியும் காணப்படுகின்றது. இதேபோன்று அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் தொடர்பாகவும் அரசாங்கம் ஒற்றையாட்சி முறைமை அல்லது பௌத்தத்திற்கு அதிக முன்னுரிமையான இடத்தைக் கொண்டிருத்தல் போன்ற விடயத்துக்கு அப்பால் செல்ல முடியாது. அதாவது அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் அதிகாரத்தில் இருக்க விரும்பினால் இதற்கு அப்பால் செல்ல முடியாது.

துரதிர்ஷ்டவசமாக அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட உறுதிமொழிகள் இப்போது வழங்கப்படுவதற்கு கடினமானவையாக காணப்படுகின்றன. இன நெருக்கடியை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் விடயமே அரசாங்கத்தின் அதிகளவுக்கு ஏமாற்றமளிக்கும் தோல்வியாக காணப்படுகின்றது. பிளவுபட்ட கடந்த காலத்திலிருந்தும் பகிர்ந்து கொள்ளும் எதிர்காலத்திற்கு செல்வதற்கான தன்மையை கொண்டிருப்பதில் அரசாங்கம் தோல்வி கண்டுள்ளது.தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அரசாங்கமானது இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொண்டிருந்தது. ஐ.தே.க.வும் சு.க.வும் தமது முன்னைய பதவிக் காலங்களின் போது இன நெருக்கடிக்கு அதிகாரப் பகிர்வு மற்றும் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட தீர்வுக்கு இணங்கியிருந்தன. இந்தக் கட்சிகள் ஒவ்வொன்றும் அதிகாரத்தில் இருந்த போது யோசனைகளை முன்வைக்கக்கூடியதாக இருந்தது. இப்போது இக்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்திருக்கும் நிலையில் இணைந்த தீர்வை முன்வைப்பதற்கான சகல சாத்தியப்பாடும் காணப்படுகின்றது. தமிழ்ப் பிரதிநிதிகளுக்கும் அரசாங்கத்திலுள்ளோருக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துவதன் ஊடாக இணைந்த தீர்வை காண்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன.

விரயமாக்கப்பட்ட வாய்ப்பு
இன நெருக்கடியின் வரலாற்றின் அடிப்படையில் அதற்கு அவசர தீர்வை கண்டுகொள்வதற்கு விசேட முயற்சி ஒன்று தேவைப்படுகிறது. தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அரசாங்கம் இன நெருக்கடிக்கு செயற்படக்கூடிய தீர்வொன்றை காணக் கூடியதாக இருக்காவிட்டால் அது அரசாங்கம் வாய்ப்பை இழந்ததாக அமைந்துவிடும். அத்துடன் அன்றாடம் சிறுபான்மை இனங்கள் எதிர்நோக்கும் நெருக்கடிகள் தொடர்பாகவும் தீர்வொன்றை கண்டுகொள்ள வேண்டியுள்ளது.

இராணுவக கட்டுப்பாட்டிலிருந்து காணிகளைத் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுதல், காணாமல் போனோரை கண்டுபிடித்தல் போன்ற அன்றாட விடயங்களும் காணப்படுகின்றன. இன சிறுபான்மையினர் குறிப்பாக வட, கிழக்கு மக்களுக்கு இராணுவ கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அவர்களின் காணியை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அத்துடன், காணாமல் போனோர் விவகாரத்திற்கும் தீர்வு காண வேண்டியுள்ளது. இன சிறுபான்மைக் கட்சிகளின் குறிப்பாக தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைமைத்துவங்கள் தமது வழிக்கு அப்பால் சென்று அரசாங்கத்தின் மீது நம்பிக்கையுடன் காணப்பகின்றனர்.அவர்களுக்கு அரசாங்கம் அளித்த உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அரசாங்கம் தவறியமை அவர்களை அனுகூலமற்ற நிலைப்பாட்டுக்கு தள்ளிவிட்டுள்ளது. அதாவது தமது தேர்தல் தொகுதிகளில் ஆதரவை தக்க வைத்துக் கொள்வது தொடர்பாக இது அனுகூலமற்ற நிலைப்பாட்டுக்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. '

அரசாங்கம் தனது உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமென அதற்கு அழுத்தம் கொடுக்குமாறு தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு அண்மையில் வெளிப்படையான கோரிக்கை விடுக்க ஆரம்பித்திருந்தது. அவர்கள் இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.ஏனெனில், அரசாங்கத்துடனான அவர்களின் ஒத்துழைப்பு செயற்பாடு அவர்கள் எதிர்பார்த்த எந்தவொரு பெறுபேற்றையும் கொடுத்திருக்கவில்லை. யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பிரச்சினைகளை கையாள்வதில் அரசாங்கம் தாழ்ந்த மட்டத்திலான நடவடிக்கைகளையே எடுத்திருக்கின்றது. இந்த விடயம் அரசாங்கத்தின் மீதான தமிழ் மக்களின் நம்பிக்கை தொடர்பாக கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.

காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தை ஆரம்பிப்பது தொடர்பான சட்டமூலத்தை அரசாங்கம் நிறைவேற்றியுள்ள போதிலும் இதுவரை அது செயற்படவில்லை. முதலில் பாராளுமன்றத்தில் இச்சட்டமூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஒரு வருடத்துக்கும் மேலாக சென்றுள்ளது. இப்போது அரசாங்கம் தயக்கத்துடன் இருப்பதாக தென்படுகின்றது. அரசியல் அரங்கின் ஒரு பிரிவினரால் வெளிப்படுத்தப்படும் கவலைகளை பார்க்கும் போது அவர்கள் கடந்த காலத்திலிருந்தும் மேலெழுந்து வரும் உண்மைகளுக்கு அஞ்சுவதாக தோன்றுகிறது. அரசாங்கத்திற்கு தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஆதரவு தொடர்பாக தமிழ் மக்கள் மத்தியில் வெறுப்புணர்வு அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த விடயம் ஏனைய மாற்றீடுகள் குறித்து அவர்கள் பரிசீலிப்பதற்கு வழிநடத்திச் செல்லப்பட முடியுமென கூறப்படுகிறது. யாழ்ப்பாணத்தில் அண்மையில் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல்கள் இடம்பெற்றன. சில பகுதிகளில் ஈ.பி.டி.பி. வெற்றி பெற்றுள்ளது.

முன்னணி இடமான நல்லூர் பகுதி உட்பட சில பகுதிகளில் வெற்றி கிடைத்துள்ளது. இந்த விடயம் மக்கள் நாடுவது களத்தில் முன்னேற்றங்களே என்றும் அரசியல் உரிமைகளை மட்டுமல்ல என்றும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பிற்கு எச்சரிக்கை விடுப்பதாக இது அமைந்திருக்கிறது. களத்திலுள்ள மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான உறுதிப்பாட்டையே ஈ.பி.டி.பி. கடந்த இரு தசாப்தங்களில் கொண்டிருந்தது.தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கான பிரச்சினையாக இருப்பது தமிழ் மக்களின் அரசியல் உரிமைகளை பெற்றுக் கொள்வதில் அந்த அமைப்பு கவனம் செலுத்துவதாகும். தமிழ் மக்கள் அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி திட்டங்களில் அதிகளவுக்கு அனுகூலங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை.

இதேவேளை உருக்கு வீடுகளை அமைப்பதற்கான அரசாங்கத்தின் முன்னைய தீர்மானத்துக்கு எதிராக பல மாதங்களாக எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் இடம்பெற்ற நிலையில், 50,000 கல் வீடுகளை அமைக்கும் அரசாங்கத்தின் தீர்மானமானது நிலைவரம் தொடர்பான தீவிரத் தன்மையை தணித்துவிடும் போக்கை கொண்டிருக்கின்றது.களத்தில் மக்களுக்கான அனுகூலங்களை நிறைவேற்றுதல் அரசின் ஜீவிதத்துக்கான பாதைக்கு தேவையானதாக அமையும். அத்துடன், அரசின் அரசியல் நேச அணிகளின் ஜீவிதத்துக்கும் இது தேவையான பாதையாக அமைந்துவிடும்.

thinakkural.lk 22 08 2017